URZEDY

CPS może wspierać urzędy w szerokim zakresie zagadnień, między innymi:

  • KWESTIE KARNE
  • LEGALIZACJA ŚWIADKÓW
  • PRZESIEW KANDYDATÓW
  • PRZESIEW PRACOWNIKÓW
  • SPRAWY WEWNĘTRZNE
  • PRZESTĘPCY SEKSUALNI

Polygraph Associations / Memberships